Salsa 12 GEM 21
Barbatus 12 GEM 21
Blumenthal 12 GEM 21
Honig 12 GEM 23
Vosges 12 GEM 23
Schielicke 12 GEM 23
Schorria 12 GEM 26
Vydra 12 GEM 26
Dunyazade 12 GEM 28
Buczkowski 12 GEM 28
Bukovanska 12 GEM 28
Evgenyamosov 12 GEM 29
Apan 12 GEM 29
Cristata 12 GEM 29
Altjira 12 GEM 30
Darshanashah 12 GEM 30
Panacea 12 GEM 31
Jayallen 12 GEM 32
Rencin 12 GEM 32
Paulina 12 GEM 33
Kawabata 12 GEM 33
Dochu 12 GEM 35
Allender 12 GEM 36
Eneev 12 GEM 36
Clavel 12 GEM 37
Fanyang 12 GEM 37
Richburns 12 GEM 37
Isabelita 12 GEM 37
Terenzoni 12 GEM 38
Ossietzky 12 GEM 38
Fideoja 12 GEM 38
Mezentsev 12 GEM 39
Olakarlsson 12 GEM 40
Hazard 12 GEM 41
Gerhardter 12 GEM 41
Davidkulka 12 GEM 41
Keck 12 GEM 44
Dolgorukij 12 GEM 44
Matsumototaku 12 GEM 44
Colburn 12 GEM 44
Reimers 12 GEM 45
Johnratje 12 GEM 46
Gaea 12 GEM 46
Dellorusso 12 GEM 48
Schlecht 12 GEM 48
Stanthorpe 12 GEM 48
Lugmair 12 GEM 50
Pequignat 12 GEM 50
Fubini 12 GEM 52
Geranium 12 GEM 52
van Rijckevorsel 12 GEM 53
Cardoen 12 GEM 54
French 12 GEM 54
Albiesachs 12 GEM 55
Denisyuk 12 GEM 55
Tomoki 12 GEM 56
Brasilia 12 GEM 57
Mattmuehler 12 GEM 58
Terryschmidt 13 GEM 0
Pieksamaki 13 GEM 0
Mascheroni 13 GEM 1
Ti 13 GEM 2
Poleungkuk 13 GEM 2
Gokulk 13 GEM 3
Guth 13 GEM 4
Vollmayr-Lee 13 GEM 4
Tomaiyowit 13 GEM 5
Prilepina 13 GEM 5
Hiraku 13 GEM 6
Rhoneranger 13 GEM 7
Valentine 13 GEM 10
Yoshii 13 GEM 11
Winnewisser 13 GEM 11
Mendeleev 13 GEM 12
Telc 13 GEM 12
Radcliffe 13 GEM 13
Jindrasilhan 13 GEM 13
Racollier 13 GEM 15
Tamblyn 13 GEM 17
Jacyfang 13 GEM 17
Lemmy 13 GEM 18
Dolanhighsmith 13 GEM 19
Sladkovic 13 GEM 19
Yisun 13 GEM 20
Hawke 13 GEM 22
Dequeiroz 13 GEM 22
Kazuya 13 GEM 24
Banks 13 GEM 25
Bellay 13 GEM 27
Esteban 13 GEM 28
Nagashimacho 13 GEM 29
Shandongkexie 13 GEM 30
Fantasia 13 GEM 31
Thielemann 13 GEM 31
Henze 13 GEM 31
Abramson 13 GEM 33
Polya 13 GEM 34
Ka-Dar 13 GEM 36
Sominsky 13 GEM 36
Wilkerson 13 GEM 36
Tiashajoardar 13 GEM 38
Mabella 13 GEM 39
Khachatryan 13 GEM 40
Annjudge 13 GEM 41
Halorentz 13 GEM 41
Hildegard 13 GEM 41
Preston 13 GEM 44
Arduina 13 GEM 47
Rajeevjha 13 GEM 47
Elachi 13 GEM 48
Edoardo 13 GEM 49
Kaeberich 13 GEM 50
Shirakawa-go 13 GEM 50
Hemse 13 GEM 50
Portule 13 GEM 52
Parvati 13 GEM 53
Susanrose 13 GEM 54
Piskunov 13 GEM 55
Fredclifford 13 GEM 55
Alascattalo 13 GEM 57
Stefanovalentini 13 GEM 58
Raynatedford 13 GEM 58
Chenshuchu 13 GEM 59
Utena 14 GEM 0
Vian 14 GEM 0
Taiko 14 GEM 1
Mymeshkovych 14 GEM 2
Roversimonaco 14 GEM 6
Jeffthompson 14 GEM 6
Hilda 14 GEM 8
Phidias 14 GEM 8
Grieve 14 GEM 9
Sylvatica 14 GEM 9
Georgiebotev 14 GEM 11
Ramanujan 14 GEM 11
Albert 14 GEM 13
Larryscherr 14 GEM 14
Shikanosima 14 GEM 15
Ruficollis 14 GEM 15
Sutthiluk 14 GEM 16
Halleria 14 GEM 16
Beishida 14 GEM 16
Pereira 14 GEM 18
Sarugaku 14 GEM 19