download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
1                                   Ceres
2                                   Pallas
3                                   Juno
4                                   Vesta
5                                   Astraea
6                                   Hebe
7                                   Iris
8                                   Flora
9                                   Metis
10                                   Hygiea
11                                   Parthenope
12                                   Victoria
13                                   Egeria
14                                   Irene
15                                   Eunomia
16                                   Psyche
17                                   Thetis
18                                   Melpomene
19                                   Fortuna
20                                   Massalia
21                                   Lutetia
22                                   Kalliope
23                                   Thalia
24                                   Themis
25                                   Phocaea
26                                   Proserpina
27                                   Euterpe
28                                   Bellona
29                                   Amphitrite
30                                   Urania
31                                   Euphrosyne
32                                   Pomona
33                                   Polyhymnia
34                                   Circe
35                                   Leukothea
36                                   Atalante
37                                   Fides
38                                   Leda
39                                   Laetitia
40                                   Harmonia
41                                   Daphne
42                                   Isis
43                                   Ariadne
44                                   Nysa
45                                   Eugenia
46                                   Hestia
47                                   Aglaja
48                                   Doris
49                                   Pales
50                                   Virginia
53                                   Kalypso
55                                   Pandora
56                                   Melete
57                                   Mnemosyne
58                                   Concordia
60                                   Echo
61                                   Danae
67                                   Asia
68                                   Leto
70                                   Panopaea
71                                   Niobe
72                                   Feronia
73                                   Klytia
74                                   Galatea
75                                   Eurydike
78                                   Diana
79                                   Eurynome
82                                   Alkmene
85                                   Io
86                                   Semele
90                                   Antiope
93                                   Minerva
94                                   Aurora
95                                   Arethusa
96                                   Aegle
97                                   Klotho
98                                   Ianthe
99                                   Dike
100                                   Hekate
101                                   Helena
103                                   Hera
104                                   Klymene
105                                   Artemis
106                                   Dione
107                                   Camilla
108                                   Hecuba
109                                   Felicitas
111                                   Ate
112                                   Iphigenia
113                                   Amalthea
114                                   Kassandra
118                                   Peitho
119                                   Althaea
120                                   Lachesis
121                                   Hermione
124                                   Alkeste
128                                   Nemesis
129                                   Antigone
130                                   Elektra
132                                   Aethra
133                                   Cyrene
144                                   Vibilia
145                                   Adeona
146                                   Lucina
149                                   Medusa
155                                   Scylla
157                                   Dejanira
158                                   Koronis
163                                   Erigone
168                                   Sibylla
172                                   Baucis
173                                   Ino
174                                   Phaedra
175                                   Andromache
179                                   Klytaemnestra
181                                   Eucharis
184                                   Dejopeja
185                                   Eunike
188                                   Menippe
189                                   Phthia
192                                   Nausikaa
193                                   Ambrosia
194                                   Prokne
195                                   Eurykleia
196                                   Philomela
198                                   Ampella
199                                   Byblis
200                                   Dynamene
201                                   Penelope
202                                   Chryseis
204                                   Kallisto
206                                   Hersilia
212                                   Medea
215                                   Oenone
217                                   Eudora
221                                   Eos
230                                   Athamantis
233                                   Asterope
236                                   Honoria
239                                   Adrastea
243                                   Ida
248                                   Lameia
258                                   Tyche
261                                   Prymno
269                                   Justitia
270                                   Anahita
271                                   Penthesilea
273                                   Atropos
280                                   Philia
288                                   Glauke
296                                   Phaetusa
307                                   Nike
308                                   Polyxo
322                                   Phaeo
342                                   Endymion
381                                   Myrrha
388                                   Charybdis
393                                   Lampetia
395                                   Delia
398                                   Admete
399                                   Persephone
402                                   Chloe
403                                   Cyane
405                                   Thia
407                                   Arachne
408                                   Fama
410                                   Chloris
411                                   Xanthe
414                                   Liriope
427                                   Galene
429                                   Lotis
430                                   Hybris
431                                   Nephele
432                                   Pythia
438                                   Zeuxo
446                                   Aeternitas
462                                   Eriphyla
464                                   Megaira
465                                   Alekto
466                                   Tisiphone
488                                   Kreusa
490                                   Veritas
494                                   Virtus
507                                   Laodica
567                                   Eleutheria
569                                   Misa
577                                   Rhea
580                                   Selene
587                                   Hypsipyle
595                                   Polyxena
600                                   Musa
603                                   Timandra
604                                   Tekmessa
623                                   Chimaera
627                                   Charis
632                                   Pyrrha
638                                   Moira
639                                   Latona
651                                   Antikleia
655                                   Briseis
658                                   Asteria
681                                   Gorgo
692                                   Hippodamia
836                                   Jole
870                                   Manto
875                                   Nymphe
880                                   Herba
881                                   Athene
889                                   Erynia
896                                   Sphinx
899                                   Jokaste
946                                   Poesia
1009                                   Sirene
1011                                   Laodamia
1027                                   Aesculapia
1035                                   Amata
1051                                   Merope
1108                                   Demeter
1184                                   Gaea
1808                                   Bellerophon
1809                                   Prometheus
1810                                   Epimetheus
1981                                   Midas
2103                                   Laverna
2150                                   Nyctimene
2736                                   Ops
2878                                   Panacea
5335                                   Damocles
6261                                   Chione
6604                                   Ilias
9009                                   Tirso
9142                                   Rhesus
10295                                   Hippolyta
37117                                   Narcissus
52872                                   Okyrhoe
60558                                   Echeclus
69230                                   Hermes
96189                                   Pygmalion
99942                                   Apophis
99950                                   Euchenor
101955                                   Bennu
120347                                   Salacia
121725                                   Aphidas
129137                                   Hippolochos
134329                                   Cycnos
134340                                   Pluto
134419                                   Hippothous
136199                                   Eris
136557                                   Neleus
161989                                   Cacus
164585                                   Oenomaos
171433                                   Prothous
173086                                   Nireus
173117                                   Promachus
181279                                   Iapyx
181751                                   Phaenops
184280                                   Yperion
188847                                   Rhipeus
189004                                   Capys
189310                                   Polydamas
192220                                   Oicles
200069                                   Alastor
216462                                   Polyphontes
221908                                   Agastrophus
221917                                   Opites
225276                                   Leitos
228110                                   Eudorus
231666                                   Aisymnos
248183                                   Peisandros
264150                                   Dolops
314082                                   Dryope
330836                                   Orius
341520                                   Mors-Somnus
346889                                   Rhiphonos
353189                                   Iasus
356217                                   Clymene
360072                                   Alcimedon
382238                                   Euphemus
385571                                   Otrera


download list of asteroids in this group in Zet act format.