Ivandanilov 20 GEM 30
Demjohopkins 20 GEM 30
Carson 20 GEM 32
Asiago 20 GEM 33
Minox 20 GEM 33
Bierstadt 20 GEM 33
Amphitrite 20 GEM 33
Helenzier 20 GEM 34
Yabuuti 20 GEM 37
Blok 20 GEM 37
Nolwenn 20 GEM 37
Vasilij 20 GEM 38
Michelleabi 20 GEM 38
Torquata 20 GEM 38
Ywain 20 GEM 39
Alfiuccio 20 GEM 39
Brodardmarc 20 GEM 39
Herzen 20 GEM 39
Glavin 20 GEM 39
Kalatajean 20 GEM 40
Buzzi 20 GEM 40
Chesneau 20 GEM 41
Davidgriffiths 20 GEM 41
Sudingqiang 20 GEM 42
Vermandere 20 GEM 42
Michelepatt 20 GEM 43
Edburga 20 GEM 43
Florcalandra 20 GEM 45
Undset 20 GEM 45
Gubbio 20 GEM 46
Heatherlynne 20 GEM 46
Dwight 20 GEM 47
Manulis 20 GEM 49
G!kun||'homdima 20 GEM 49
Johanmaurits 20 GEM 51
Yugra 20 GEM 51
Silvo 20 GEM 52
Poerink 20 GEM 53
Banno 20 GEM 54
Plancius 20 GEM 55
Landolt 20 GEM 55
Sessai 20 GEM 55
Collinarnold 20 GEM 56
Kigoyama 20 GEM 58
Echezeaux 20 GEM 59
Trioconbrio 21 GEM 1
Irvine 21 GEM 2
Shokasonjuku 21 GEM 4
Jung 21 GEM 5
Leonidarosino 21 GEM 5
Olgapopova 21 GEM 6
Joeloic 21 GEM 6
Betulia 21 GEM 6
Freeman 21 GEM 7
Tanais 21 GEM 8
Savonlinna 21 GEM 8
Lotis 21 GEM 8
OAFA 21 GEM 9
Wubbena 21 GEM 9
Nichol 21 GEM 9
Koranna 21 GEM 11
Svanetia 21 GEM 11
Savaria 21 GEM 14
`Akialoa 21 GEM 15
Jarry 21 GEM 16
Tanezrouft 21 GEM 16
Aislinndeely 21 GEM 16
Ornicar 21 GEM 18
Marianna 21 GEM 18
Barbaradixon 21 GEM 21
Seiichisato 21 GEM 22
Janeconlin 21 GEM 23
Gianfrancomarcon 21 GEM 24
Pohjola 21 GEM 25
Diluca 21 GEM 27
Ryanthorpe 21 GEM 27
Ritina 21 GEM 29
Chloeanassis 21 GEM 29
Mayarao 21 GEM 29
Klingsor 21 GEM 29
Katharinaotto 21 GEM 30
Xavierbarcons 21 GEM 30
Frasercain 21 GEM 30
Ngari 21 GEM 30
Pocatky 21 GEM 32
Danicamckellar 21 GEM 33
Stekene 21 GEM 34
Osipovyurij 21 GEM 34
Bodewits 21 GEM 35
MacChnoic 21 GEM 35
Briegel 21 GEM 35
Klokun 21 GEM 36
Cabu 21 GEM 36
Boris-Mikhail 21 GEM 36
Rogerssmith 21 GEM 37
Lowkevrudolph 21 GEM 37
Stesullivan 21 GEM 38
Feodosia 21 GEM 39
Dolyniuk 21 GEM 39
Leucopsis 21 GEM 39
Saekohayashi 21 GEM 40
Barryalbright 21 GEM 40
Kolyer 21 GEM 41
Kushinadahime 21 GEM 41
Stout 21 GEM 41
Kitagawa 21 GEM 42
Africa 21 GEM 43
Podobed 21 GEM 43
Shinnaka 21 GEM 43
Cumming 21 GEM 44
Popluhar 21 GEM 45
Queloz 21 GEM 45
Zapperudi 21 GEM 45
Indranidas 21 GEM 45
Larrypuzio 21 GEM 45
Nada 21 GEM 45
Sconantgilbert 21 GEM 46
David Hughes 21 GEM 47
Caliumi 21 GEM 47
Apophis 21 GEM 47
Gokumenon 21 GEM 48
Paine 21 GEM 49
Kazo 21 GEM 49
Ruthaellis 21 GEM 50
Montana 21 GEM 51
Kochetova 21 GEM 52
Gerardlemaitre 21 GEM 52
Xinghaishiyan 21 GEM 52
Clemenssimmer 21 GEM 53
Bliskunov 21 GEM 53
Pink Floyd 21 GEM 53
Robleonard 21 GEM 53
Stoops 21 GEM 55
Nanavisitor 21 GEM 56
Kressmannia 21 GEM 57
Arpola 21 GEM 58
Kreisau 21 GEM 59
Cicalo 21 GEM 59
Densley 22 GEM 0
Ronferdie 22 GEM 0
Dennisbowers 22 GEM 0
Yuanfengfang 22 GEM 1
Lindquester 22 GEM 2
Mossbauer 22 GEM 2
Portalatin 22 GEM 4
Williamrose 22 GEM 5
Jettaguilar 22 GEM 5
Qoyllurwasi 22 GEM 5
Aarseth 22 GEM 9
Kadlu 22 GEM 9
Wodan 22 GEM 10
Matenko 22 GEM 10
Ramses 22 GEM 11
Brianwilson 22 GEM 12
Pendri 22 GEM 12
Moreadalleore 22 GEM 12
Arnoldmong 22 GEM 13
Zenon 22 GEM 14
Reneangelil 22 GEM 15
Stevendick 22 GEM 15
Orlowitz 22 GEM 15
Blansky les 22 GEM 17
Sanabria-Rivera 22 GEM 18
Ikeuchisatoru 22 GEM 19
Regiomontanus 22 GEM 22
Marycole 22 GEM 23
Semmelweis 22 GEM 23
Noblitt 22 GEM 24
Irani 22 GEM 24
Chebarkul 22 GEM 25
Piestany 22 GEM 25
Vasks 22 GEM 26
Jagruenstein 22 GEM 26
Tylerlyon 22 GEM 26
Angelakong 22 GEM 26